Erasmus+ dzień 5 ostatni

Dzisiaj kończy na nasza przygoda w Dublinie .Kurs zakończony pozytywnie

wszystkie otrzymałyśmy certyfikaty i wracamy do Polski z pozytywnym nastawieniem, nowymi pomysłami oraz uśmiechem, jakiego w Irlandii nie brakowało.Na koniec wycieczka do małego portowego miasteczka Howth. Pani Marta musiała obejrzeć zajęcia sportowe w Trinity School

oraz odwiedzić stadion sportowy a pani Ania nawiązała kontakty z nauczycielką z Włoch.