Sprzątamy dla Polski

Otrzymaliśmy certyfikat za udział w tegorocznej akcji.

W naszej szkole za organizację odpowiadała p. K.Domaradzka, składamy jej oraz zaangażowanym w akcję uczniom serdeczne podziękowania!

IF