Zapisy dzieci do świetlicy szkolnej

ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/23 można składać bezpośrednio
u wychowawców świetlicy w SP nr 45 (przy portierni) w dniach:

24.08. (środa) w godz. 7.00-12.00
26.08. (piątek) w godz. 7.00-13.00
29.08. (poniedziałek) w godz. 12.00-15.00
30.08. (wtorek) w godz. 12.00-15.00
31.08. (środa) w godz. 7.00-10.00

         Jeżeli rodzic nie będzie miał możliwości złożenia wniosku w podanych terminach u wychowawcy świetlicy, może go złożyć na portierni bądź w sekretariacie w godzinach: 7.30-15.00. Wnioski dostępne są na stronie szkoły.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej ogłoszona zostanie w dniu 01.09.2022.
Świetlica szkolna działać będzie od 02.09.2022 w godzinach: 06.30-17.00.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Zapisu Dzieci do Świetlicy Szkolnej.