Zebrania rodziców

Informujemy, że zebrania rodziców odbędą się 13 września o godz. 17.00:

1a – sala nr 50B;

1b – sala nr 45;

2a – sala nr świetlica szkolna;

2b – sala nr 49;

3a – sala nr 50B, godz. 17.20

3b- sala nr 48;

4a – sala nr 22;

4b – sala nr 10;

5a – sala nr 18;

5b – sala nr 21;

6a – sala nr 3;

7a – sala nr 20, godz. 17.30;

8a – sala nr 13;

8b – sala nr 12.

O godz. 18.00 w bibliotece odbędzie się zebranie Rady Rodziców Szkoły.