Bohateriada/Games of Heroes – dzień szósty

Bohateriada/Games of Heroes


W poszukiwaniu śladów bohaterów w przestrzeni publicznej dotarliśmy do … Krakowa. Poznając dokonania sławnych ludzi i świat ich wartości odnaleźliśmy i w sobie „supermoce” takie jak: zrozumienie, szacunek, przyjaźń, tolerancję.

To cechy bliskie sercu każdego bohatera.

Poprzez wspólne działanie artystyczne stworzyliśmy wizualizację Serca Bohatera.