„Spotkania z przyrodą”

8 października klasy 4a i 4b udały się do Pałacu Młodzieży na zajęcia „Spotkania z przyrodą”. Część zajęć prowadzona była w sali hodowli, w której zgromadzone są okazy drobnych bezkręgowców i kręgowców. Jednym z celów zajęć było przełamanie oporu przed kontaktem ze zwierzętami. Dzieci poznały prawidłowe zasady prowadzenia hodowli zwierzęcych w warunkach domowych i klasy szkolnej. Poruszone zostały też kwestie pielęgnacji zwierząt oraz odpowiedzialności za żywe zwierzę. Podczas zajęć dzieci zapoznawane były z nazewnictwem zoologicznym oraz biologią zwierząt. Druga część zajęć poświęcona była tematyce gatunków zagrożonych.