Zakończenie projektu Games of Heroes

Informujemy, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (instytucja nadzorująca wszystkie projekty międzynarodowe organizowane w Polsce) oraz Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży pozytywnie oceniły przeprowadzony w naszej szkole od 1 lipca do 31 października projekt Game of Heroes / Bohateriada.

W związku z jego poprawnym rozliczeniem i zatwierdzeniem raportu końcowego projektu zostaje on oficjalnie zakończony. Nie znikną jednak na pewno zawarte znajomości i wspaniałe wspomnienia.

Poniżej prezentujemy wyciąg z oceny formalnej zakończonego projektu:

„Jako miejsce rozpoczęcia podróży grupy ukraińskiej w raporcie wskazano Velyka Berezovytsia. W umowie finansowej widniej Tarnopol. Velyka Berezovytsia to miejscowość pod Tarnopolem. Odległość do Katowic w obu przypadkach jest taka sama. Miejsce rozpoczęcia podróży grupy ukraińskiej wskazane w raporcie i liście uczestników zostało zaakceptowane na etapie jego oceny.

Niewielkie zmiany w harmonogramie – zaakceptowano na etapie oceny raportu końcowego.

Mocne strony projektu: doskonale przeprowadzone działania logistyczno-organizacyjne, wysoka jakość współpracy pomiędzy partnerami, szeroka promocja, widoczne zaangażowanie i aktywność młodzieży na różnych etapach realizacji projektu, odpowiednio dobrane metody ewaluacji do grupy uczestników, wspaniale przedstawione rezultaty jakościowe i ilościowe oraz poprawny proces ich upowszechniania, ciekawy harmonogram i widoczne w nim wykorzystanie metod edukacji pozaformalnej. Raport wyczerpująco opisuje wszystkie kwestie merytoryczne.

Informujemy, że rozliczenie Państwa projektu realizowanego na podstawie umowy finansowej o numerze UKR/2022/U/0089, zostało zaakceptowane w wysokości 52 490,91 PLN


W tym miejscu jeszcze raz oficjalnie dziękuję wszystkim jego uczestnikom za zaangażowanie, naszej wspaniałej młodzieży, nauczycielom prowadzącym działania, w szczególności Iwonie Żukowskiej-Przytule, Annie Pajor i Małgorzacie Pasek za zaangażowanie w realizację, przeprowadzenie działań, napisanie raportu końcowego, pozostałym nauczycielom, za życzliwe spojrzenie na absencję uczniów-uczestników Game of Heroes, zmiany w planie zajęć, p. Beacie Jaworskiej za „pilnowanie” faktur i organizację żywienia, p. wicenaczelnik Wydziału Edukacji i Sportu UM Katowice Grażynie Burek za działania wspierające i pomoc w szybszym dostępie do środków finansowych, p. Wiceprezydentowi Miasta Katowice Waldemarowi Bojarunowi za obniżenie kosztów zakwaterowania w obiektach podległych Miastu Katowice, rodzicom za okazaną pomoc logistyczną i oczywiście naszym Gościom, za to, że zdecydowali się na przyjazd i realizację działań w tej trudnej dla nich chwili.


R.Zawiślak

Dyrektor