Sukces Mateusza

Miło nam poinformować, że Mateusz S. – uczeń kl. 8 – uzyskał wyróżnienie w II Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Żywa okładka” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku.

Celem konkursu było odwzorowanie okładki wybranej książki Kornela Makuszyńskiego, wykonanie zdjęcia i obrobienie go w dowolnym programie graficznym tak, by uzyskać jak najwierniejszą kopię oryginału.

Na konkurs nadesłano 72 prace – 44 z kraju oraz 28 z zagranicy (Islandia, Irlandia, Wielka Brytania, Obwód Kaliningradzki, Litwa i Stany Zjednoczone). Poziom prac był bardzo wysoki. Przy ocenie prac konkursowych Komisja brała pod uwagę przede wszystkim wierność oryginałowi oraz wkład pracy włożony w odtworzenie okładki.

Poniżej przedstawiamy efekt pracy Mateusza i serdecznie mu gratulujemy!

Wzór poniżej