Zebrania dla rodziców/opiekunów

Informujemy, że z powodu zmiany organizacji w szkole balu karnawałowego dla klas młodszych z 14 na 31 stycznia 2023r., zebrania dla rodziców/ opiekunów odbędą się 2 lutego 2023r. o godz. 17.00. Przypominamy, że w kalendarzu wcześniej zebrania były zaplanowane na 31 stycznia 2023r.