Sukcesy w konkursie STOP Obojętności #REAGUJ

Miło nam poinformować, że w wojewódzkim Konkursie „Stop obojętności! #reaguj” organizowanego przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, we współpracy z Wojewódzkim Zespołem do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi uczeń kl. 8 Mateusz S. zdobył WYRÓŻNIENIE.

Konkurs skierowany został do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych województwa śląskiego. Cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży, a nadesłane prace prezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny i w niezwykle trafny sposób przedstawiały tematykę konkursową.

Przy ocenie i wyborze prac członkowie jury kierowali się następującymi kryteriami: czy praca jest zgodna z celami i założeniami konkursu, sposobem przedstawienia tematu, estetyką wykonania pracy, a także walorami edukacyjnymi.

Do głownych celów konkursu zaliczono: ukierunkowanie na zwrócenie uwagi społeczności szkolnej na konieczność walki z obojętnością, wzmacnianie postaw empatycznych, pomoc w integracji i nawiązywaniu przyjaznych kontaktów z rówieśnikami. Ma na celu także poszerzenie wiedzy o zjawisku handlu ludźmi, szczególnie w kontekście masowej fali migracyjnej. 

GRATULUJEMY!