Nabór do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego (zerowego).

Informacja o naborze do klasy pierwszej

W roku szkolnym 2023/2024 w szkole utworzone będą następujące oddziały klas pierwszych”

 • 1aI – oddział integracyjny – 15 miejsc ogólnodostępnych + 5 miejsc dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (uczniowie tacy kierowani są do szkół poprzez Urząd Miasta Katowice, szczegółowe informacje oraz druki dokumentów znajdują się TUTAJ: https://www.katowice.eu/dla-mieszkańca/ – zakładka kształcenie specjalne);
 • 1b – oddział ogólnodostępny – 25 miejsc.

SPOSÓB PROWADZENIA REKRUTACJI:

Nabór do szkoły prowadzony będzie elektronicznie poprzez stronę internetową: https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl/

Na powyższej stronie należy wypełnić wniosek oraz dostarczyć go wydrukowany do szkoły (jeżeli Państwo nie posiadajcie drukarki można wniosek wydrukować w szkole).

TERMINARZ NABORU:

 • Zgłoszenie kandydata do szkoły obwodowej: 20 marca – 5 kwietnia 2023r.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 27 kwietnia 2023, o godz. 15:00 (kandydacie obwodowi przyjmowani są automatycznie).

NABÓR DODATKOWY:

 • Zgłoszenie kandydata do szkoły (obwodowego i pozaobwodowego): 8 – 19 maja 2023r.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 30 maja 2023, o godz. 15:00
 • Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka w formie formie pisemnego oświadczenia (dotyczy tylko kandydatów pozaobwodowych): 30 maja – 7 czerwca 2023
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 16 czerwca 2023 o godz. 15:00.

Informujemy o naborze do oddziału zerowego (przedszkolnego) prowadzonego w naszej szkole.

W naszej placówce powstanie jedna grupa przedszkolna integracyjna, licząca do 20 osób (15 miejsc ogólnodostępnych, z czego min. 4 zarezerwowane dla kontynuujących + 5 miejsc dla dzieci z orzeczeniami).

Nabór prowadzony będzie elektronicznie poprzez stronę: https://rekrutacje-katowice.pzo.edu.pl/

Na powyższej stronie należy elektronicznie wypełnić wniosek oraz dostarczyć go wydrukowany do szkoły (jeżeli Państwo nie posiadajcie drukarki można wniosek wydrukować w szkole).

TERMINARZ:

 • składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – 27 lutego – 3 marca 2023;
 • nabór elektroniczny do przedszkola (oddziału zerowego) – 13-23 marca 2023;
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 31 marca 2023, o godz. 13:00;
 • potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: 31 marca – 6 kwietnia 2023;
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 13 kwietnia 2023 o godz. 13:00.

NABÓR DODATKOWY:

 • nabór elektroniczny do przedszkola (oddziału zerowego) – 17-19 kwietnia 2023;
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 24 kwietnia, o godz. 13:00;
 • potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: 24-26 kwietnia 2023;
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 28 kwietnia 2023 o godz. 13:00.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w spr. rekrutacji.