List od Prezesa Fundacji „Miasteczko Śląskie”

Otrzymaliśmy list od Prezesa Fundacji na rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”. Nasz szkoła współpracuje od wielu lat z w.w. fundacją w zakresie bezpłatnego badania we krwi obecności ołowiu.

Zapraszam do zapoznania się z listem.