Szczepienia przeciw HPV – szczegóły (dla uczniów kl. VII i VIII)

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta dotyczącymi realizacji „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice” w naszej placówce przedstawiamy niezbędne informacje.  

 1. Program dotyczy:
  – dziewcząt i chłopców z VII klas katowickich szkół podstawowych,
  – uczniów zamieszkałych na terenie Katowic uczęszczających do klas VII na terenie innych miast (szczepienie w poradni), 
  – uczniów uprawionych do udziału w zeszłorocznym programie-obecne klasy VIII, którzy z powodu przeciwwskazań zdrowotnych lub uzasadnionej nieobecności nie zostali objęci programem, ale przekazali stosowne dokumenty (oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego).
 1. W przypadku, gdy uczniowie klas 8 nie wzięli udziału w zeszłorocznej edycji (nie złożyli dokumentów), rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o przesłanie prośby o możliwość udziału w programie do Urzędu Miasta Katowice drogą mailową (ps@katowice.eu). 
 1. W ramach programu przewidziane są:
  – spotkania informacyjno-edukacyjne dotyczące problematyki HPV wśród rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli uczniów objętych programem, realizowane poprzez udostępnienie rodzicom i nauczycielom (wychowawcom klas VII) materiałów przygotowanych przez placówkę oraz zebranie listy osób chętnych do udziału w spotkaniu informacyjnym (przeprowadzanym na terenie szkoły), 
  – uzyskanie pisemnych, imiennych oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na objęcie ich dzieci Programem oraz pisemnych, imiennych kwestionariuszy badania przesiewowego przed szczepieniem ze zgodą na wykonanie szczepienia, 
  – zajęcia z edukacji zdrowotnej dla dziewcząt (czas trwania do 45 minut),
  – zajęcia z edukacji zdrowotnej dla chłopców (czas trwania do 45 minut),
  -przeprowadzenie szczepienia ochronnego (kwalifikacja lekarska oraz podanie preparatu) w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej katowickich szkół podstawowych oraz w podmiocie realizującym Program w przypadku nieobecności dziecka/ braku zgody dyrekcji placówki na szczepienie w szkole* (Centrum Medycyny i Stomatologii SILESIA MED Sp.  z o.o., ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice).
 1. W przypadku rodziców ukraińskojęzycznych spotkanie informacyjne zostanie zorganizowane na terenie poradni w obecności tłumacza, o terminie zostaniecie Państwo poinformowani w kolejnych wiadomościach. 
 2. Do szkoły w większości przypadków przyjeżdżać będą 2 osoby, aby zajęcia mogły odbyć się równocześnie.

 • Załączniki: 
 1. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka w języku polskim,
 2. oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka w języku ukraińskim, 
 3. kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciwko HPV w języku polskim
 4. kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem przeciwko HPV w języku ukraińskim
 5. prezentacja dla rodziców/opiekunów i nauczycieli (wychowawców klas) – HPV dla dorosłych w języku polskim,
 6. prezentacja dla rodziców/opiekunów i nauczycieli (wychowawców klas) – HPV dla dorosłych w języku ukraińskim
 7. prezentacja dla młodzieży w języku polskim,
 8. prezentacja dla młodzieży w języku ukraińskim,
 9. zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjnym dla rodziców/opiekunów prawnych