Wyniki naboru dodatkowego do projektu portugalskiego

PROTOKÓŁ NABORU – etap II

do projektu POWER „Zadbajmy a nasz piękny zielony świat” 2021-1-PMU-4220

Po przeprowadzeniu zajęć:

 • pierwsza pomoc – realizowanych przez Zakon Maltański; 
 • wsparcie psychologiczne – realizowane przez psychologa K.Relidzyńskiego;
 • zaj. językowe – dwukrotnie, prowadzone przez A.Gołdę-Garasińską i A.Pykę;
 • informatycznych (realizowanych przez uczniów w wyznaczonych grupach), nadzorowanych przez R.Zawiślaka

komisja w składzie ustalonym w Regulaminie Rekrutacji w §3 p.5 przyznała rezerwowym uczestnikom projektu POWER następującą ilość punktów:

 • Igor H. – 18,5
 • Julia M.  -17,5
 • Julia S. – 16,5
 • Anastazja C. – 14,5
 • Iga Ł. – 10,5
 • Szymon W. – 10 p. 
 • Szymon F. – 3,5 p. 

W związku z powyższym do realizacji projektu i mobilności do Portugalii na podstawie § 3 p.7 Regulaminu Rekrutacji zakwalifikowano Igora H. oraz Julię M.

——–

 Zauważając i doceniając wielki wkład naszej młodzieży, która włożyła w zajęcia przygotowawcze do projektu POWER, pragniemy zaprosić niezakwalifikowanych do mobilności uczniów do pozakonkursowego wzięcia udziału w:

 • darmowym wyjeździe do Międzybrodzia Żywieckiego w dn. 29-30 maja 2023r. (bez opłacania kosztów noclegu, wyżywienia, zwiedzania)

oraz

 • do pozakonkursowego wzięcia udziału w projekcie międzynarodowym, realizowanym z ukraińską młodzieżą z Berezowicy Wielkiej w ramach Lato z UNICEF organizowanym w okresie 26.06.2023-5.07.2023. W ramach akcji planowane są m.in. dwudniowe wycieczki do Warszawy i Zakopanego.  

Liczymy na Wasz udział!

Komisja rekrutacyjna
A.Gołda-Garasińska, A. Pyka, R.Zawiślak