Warsztaty: „ECO FRIENDLY”

Uczniowie biorący udział w projekcie portugalskim przeprowadzili zajęcia z młodszymi kolegami na temat ekologii. Podczas warsztatów drugoklasiści usłyszeli bajkę, rozmawiali na tematy związane z recyklingiem, sprawdzali pamięć w grze memory, przygotowali plakaty.

Nauka przez zabawę i zamiana ról pozwalają rozwijać kompetencje językowe i społeczne naszych uczniów.

Brawo Wy!