Patriotyczna majówka w SP 45

Patriotyczna majówka w SP 45

Przed nami ważne dla Polaków święta:

1 maja – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

3 maja – Narodowe Święto Konstytucji Trzeciego Maja

2/3 maja – rocznica wybuchu III powstania śląskiego.

Dlatego zapraszamy do udziału w „Patriotycznym Talent Show”, w konkursie „O Śląsku, po śląsku” i do „biało-czerwonych zdjęć”.

I. Patriotyczny Talent Show

Jeśli potrafisz śpiewać, tańczyć, grać na różnych instrumentach, ciekawie opowiadać, recytować lub chcesz zaprezentować swoją pracę plastyczną, albo patriotyczną pamiątkę rodzinną, „Patriotyczny Talent Show” jest właśnie dla Ciebie.

Do pokazu zapraszamy uczestników indywidualnych i zespoły. Zgłoszenia przyjmują panie Anna Pajor i Iwona Żukowska-Przytuła w dniu 26.04.2023r.

Czekamy w piątek 28. kwietnia, na piątej lekcji w sali nr 22.

II. Konkurs „O Śląsku, po śląsku” dla uczniów klas 4-8

1. Wymień nazwy 3 katowickich ulic, których patronem są wielcy Polacy związani ze Śląskiem. Wybór uzasadnij (krótko opisz związek tej osoby ze Śląskiem).

2. Wymień nazwy 3 katowickich ulic upamiętniających wydarzenia z dziejów Śląska. Wybór uzasadnij (krótko opisz wydarzenie).

3. Przetłumacz, co oznaczają śląskie zwroty.

mosz recht

zicnońć na klinie

darymny futer

rapitołza na giskanie

Z gracków przidom płacki.

Odpowiedzi prześlij do 28.04.2023r na adres anna.pajor@sp45kat.pl lub iwona.zukowska-przytuła@sp45kat.pl

Na autorów prawidłowych odpowiedzi czekają oceny z historii.

III. Moja biało-czerwona

Pokażmy swoje przywiązanie do narodowych biało-czerwonych barw i uczcijmy 19 rocznicę ustanowienia Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Stwórzmy wspólnie biało-czerwoną galerię, w której znajdą się wykonane przez Was zdjęcia. Zaprezentuj na nich strój, bądź różnego rodzaju ozdoby, czy makijaż w konwencji bieli i czerwieni.

Zdjęcie/zdjęcia prześlij do 05.05.2023r. na adres anna.pajor@sp45kat.pl lub iwona.zukowska-przytuła@sp45kat.pl

Liczymy na Wasze zaangażowanie!

Nauczycielki historii.