Informator o szkołach średnich dla uczniów kl. 8

Szanowni Uczniowie klas 8!

Na stronie internetowej miasta Katowice pod adresem:

https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/ucz-si%C4%99/dla-ucznia-i-rodzica/oferty-edukacyjne-katowickich-szk%C3%B3%C5%82został zamieszczony aktualny „Informator dla kandydatów do szkół średnich w Katowicach w roku szkolnym 2023/2024”.

Zapraszamy uczniów kl. 8 do zapoznania się z ofertą szkół w naszym mieście.