Odbiór zaświadczeń OKE

Uczniowie klasy 8 proszeni są o odbiór zaświadczeń OKE z egzaminu ósmoklasisty.

Zaświadczenia będą wydawane w czwartek 06.07.2023r. od godz. 12:30 do godz. 14.00 w sekretariacie szkoły.


Przypominam uczniom i rodzicom o konieczności przekazania do wybranych przez kandydatów szkół średnich wyników egzaminów ósmoklasisty w wymaganym terminie do 10 lipca lipca b.r.
W tym terminie szkoły średnie mogą uzupełnić dane kandydata w systemie naborowym o wyniki egzaminu ósmoklasisty.
Jeżeli tego nie dokonają kandydat nie będzie miał doliczonych punktów za egzamin, i może nie dostać się do wybranej szkoły.