Spotkania z przyrodą

Ekokalendarz

Październik to miesiąc ważnych dat dla przyrodników: 4 października – ŚWIATOWEGO DNIA ZWIERZĄT i 10 października – ŚWIATOWEGO DNIA DRZEWA. W nawiązaniu do tych dat, 17. października uczniowie klasy 4a pod opieką Pani K. Domaradzkiej uczestniczyli w zajęciach w pracowni biologii Pałacu Młodzieży pt. „SPOTKANIA Z PRZYRODĄ”. Podczas zajęć poszerzyli swoje umiejętności rozpoznawania drzew iglastych i liściastych. Każdy mógł się też przyjrzeć owadom, ptasznikowi, gadom czy ssakom, które są hodowane w pracowni oraz dowiedzieć się, jak należy się opiekować zwierzętami. Niektórzy mogli dokonać obserwacji pod binokularem.