Inkluzjaści – 1 dzień kursu

Pierwszy dzień kursu w Barcelonie ” We are all special…w ramach projektu Erasmus + ” Inkluzjaści, uczyć się aby wiedzieć i działać”. Odbyły się prezentacje szkół z Belgii, Litwy i Hiszpanii. Wymieniliśmy się spostrzeżeniami i doświadczeniami.