Profilaktyczny listopad

W dniach 13 – 15 listopada w naszej szkole odbywają się przeróżne warsztaty profilaktyczne prowadzone przez specjalistów z placówek współpracujących ze szkołą i prowadzonych przez Urząd Miasta Katowice. 

Warsztaty są prowadzone we wszystkich klasach, a ich tematyka obejmuje między innymi takie tematy jak: integracja, szacunek, uzależnienia, przemoc w rodzinie czy depresję (klasy IV – VIII), a także bezpieczną drogę do szkoły i świadomość ekologiczną (klasy I – III).

Po warsztatach tematycznych przenosimy się do świetlicy, gdzie są prowadzone quizy profilaktyczne czy też układane historyjki tematyczne.