Innowacja – „Gramy Zmysłami”

Razem z naszymi odkrywcami z edukacji wczesnoszkolnej zrealizowaliśmy drugie wyzwanie innowacji – „Gramy Zmysłami”!

Dzisiaj dzieci zajęły się tworzeniem magicznych liści z kolorowych mas plastycznych.

Zabawy sensoryczne odgrywają kluczową rolę w rozwoju dzieci. Dzięki nim rozwijają swoje zmysły, uczą się odbierać bodźce i rozwijają umiejętności poznawcze. Dlatego inwestujemy czas w kreatywne i angażujące doświadczenia sensoryczne, które wspierają rozwój naszych uczniów.