Katowice Europejskie Miasto Nauki 2024

Tytuł European City of Science przyznawany jest przez organizacje EuroScience (European Association
for the Advancement of Science and Technology) w porozumieniu z Komisją Europejską.

Zapraszamy do zapoznania się z programem, jaki realizowany będzie w naszym mieście.