Nabór do przedszkola i szkoły podstawowej 2024

Przedstawiamy Państwu informację o terminach rekrutacji oraz ofertę szkoły. 

Nabór prowadzony będzie drogą elektroniczną TUTAJ:

https://katowice.e-nabor.pl


Zachęcamy do obejrzenia prezentacji o naszej szkole: 

KLIKNIJ TUTAJ

… oraz krótkiego filmu:


PRZEDSZKOLE – Terminy rekrutacji w roku 2024:

 1. Składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego: 
  26 lutego 24 – 5 marca 2024
 2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
  od 13 marca 2024 r. od godz. 11:00 do 26 marca 2024 r. do godz. 13:00
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe:
  od 13 marca 2024 r. od godz. 11:00 do 27 marca 2024 r. do godz. 17:00
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez  komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
  5 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00
 5. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub przez system elektroniczny):
  od 5 kwietnia 2024 r. od godz. 13:00 do 10 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
  12 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00

NABÓR DODATKOWY

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od
  od 17 kwietnia 2024 r. od godz. 11:00 do 19 kwietnia 2024 r. do godz.13:00
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 ustawy Prawo oświatowe:
  od 17 kwietnia 2024 r. od godz. 11:00 do 22 kwietnia 2024 r. do godz. 17:00
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez  komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  25 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00
 4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia lub przez system elektroniczny)
  od od 25 kwietnia 2024 r. od godz. 13:00 do 29 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
  30 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00


SZKOŁA PODSTAWOWA – terminy rekrutacji w roku 2024

 1. Zgłoszenie kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: 
  od 11 marca 2024 r.  od godz. 8:00 do 22 marca 2024 r. do godz. 13:00.
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
  od 11 marca 2024 r. od godz. 8:00 do 25 marca 2024r. do godz. 15:00
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przynależnych do szkoły obwodowej:
  16 kwietnia 2024 r. o godz. 13:00

SZKOŁA PODSTAWOWA – terminy rekrutacji dodatkowej w roku 2024 

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowej szkoły podstawowej (oraz obwodowej w terminie uzupełniającym) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  od 22 kwietnia 2024 r. od godz. 8:00 do 7 maja 2024 r. do godz. 13:00
 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe: 
  od 22 kwietnia 2024 r. od godz. 8:00 do 13 maja 2024 r. do godz. 15:00
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
  21 maja 2024 r. o godz. 13:00
 4. Potwierdzanie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka. Potwierdzenie należy złożyć w formie pisemnego oświadczenia:
  od 21 maja 2024 r. od  godz. 13:00 do 24 maja 2024 r. do godz. 13:00 
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przynależnych do szkoły obwodowej oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych pozaobwodowych:
  10 czerwca 2024r. o godz. 13:00

Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice w sprawie rekrutacji (kliknij aby zapoznać się z nim).