Zakończenie projektu „Miesiąc z Kornelem Makuszyńskim”

9 stycznia uroczyście zakończyliśmy projekt „Miesiąc z Kornelem Makuszyńskim”, a imprezie towarzyszył wesoły Koziołek Matołek. Projekt ten realizowaliśmy okazji 140. rocznicy urodzin patrona naszej szkoły Kornela Makuszyńskiego, która przypada 8 stycznia. Inicjatorką projektu była p. K. Domaradzka, z którą współpracowały przy organizacji poszczególnych wydarzeń p. E. Gasz , p. Z. Bulsa i p. A. Pyka. Każda klasa wykonała gazetkę na temat życia i twórczości patrona, uczniowie malowali ilustracje przedstawiające sceny z jego utworów, tworzyli też portrety patrona, oglądali ekranizacje utworów Makuszyńskiego. Odbyły się liczne konkursy, takie jak: konkurs geograficzny, kaligraficzny, pięknego czytania, recytatorski. Uczniowie wzięli też udział w międzynarodowym konkursie na okładkę do książki Makuszyńskiego. Ponadto klasy 4 i 5 pisały listy do uczniów z przyszłości, wykonywały rzeźby postaci z utworów patrona. Klasa „O” przygotowała teatrzyk marionetkowy o Koziołku Matołku. Pani E. Gasz nawiązała kontakty ze szkołami im. K. Makuszyńskiego w całej Polsce, a p. K. Domaradzka stworzyła wirtualną mapę szkół. Nauczyciele oraz przedstawiciele Rady Rodziców przygotowali stoisko z niezwykłymi i pysznymi ciasteczkami. To był bardzo pracowity czas. Utwory Kornela Makuszyńskiego odkryliśmy na nowo, bawiły nas i wzruszały, stały się dla nas bliższe. Przypomnieliśmy sobie także sylwetkę tego niezwykłego człowieka, zwanego „pisarzem ze słońcem w herbie”.