Zajęcia profilaktyczne – padaczka

Dzisiejszego dnia, na zaproszenie dyrekcji, warsztaty z pierwszej pomocy i zachowania w sytuacjach kryzysowych poprowadziła ratowniczka medyczna p. Marta Górska. W ramach warsztatów uczniowie klasy piątej zapoznali się z pozycją bezpieczną, sposobem informowania dorosłych o niebezpiecznych wydarzeniach oraz zachowaniem na wypadek wystąpienia epilepsji.

Serdecznie pani Marcie dziękujemy