Bieg po zdrowie

Zakończyliśmy realizację programu „ Bieg po zdrowie”.

W programie uczestniczyło w 34 uczniów . klas 4.

Uczniowie w ramach zajęć zapoznani zostali z celem programu oraz uzupełniali ćwiczenia udostępnione przez organizatora.

Uczniom bardzo podobały się zadania związane z tworzeniem komiksu dotyczącego sposobów odmawiania..W ten sposób mieli okazję dowiedzieć się czym jest asertywność i jak grzecznie mówić : nie.

Wyznaczali granice, których nie powinno się przekraczać wobec innej osoby. Uczyli się wyrażać siebie w kontakcie z innymi osobami.

Poznali pięć praw Fensterheima zachowań asertywnych, w których zawarte są ich prawa.

Przeprowadzili wywiady z nauczycielami i rodzicami, z których analizy wynikało, że dorośli nie palą dlatego, że chcą być zdrowsi oraz szkoda mi pieniędzy.

Padały również odpowiedzi, że palące osoby bardzo przeszkadzają im w miejscach publicznych.

Przeszkadza im dym i jego nieprzyjemny zapach.

Uczniowie zdziwieni byli podczas rozwiązywania zadań dotyczących kosztów palenia jak dużo pieniędzy w budżecie domowym „ spalane” jest tygodniowo, miesięcznie i rocznie przez jednego palącego.

Przeliczali co mogliby kupić sobie za zaoszczędzone przez niepalenie pieniądze.

Wymieniali spostrzeżenia i pomysły. Zastanawiali się jak przekonać rodziców do rzucenia palenia.

W szkole została przygotowana ogólodostępna gazetka na temat szkodliwości palenia papierosów.

Wywieszone zostały przeprowadzone wywiady oraz prace plastyczne uczniów.

Rozdawane były ulotki o szkodliwości palenia i wpływanie składników papierosa na młody organizm. Podczas oglądania filmów zwrócono uwagę przede wszystkim na skutki przedwczesnego sięgania po papierosy i e-papierosy.

Pogadanki były prowadzone zarówno na godzinach wychowawczych jak i w trakcie lekcji wychowania fizycznego.

Na początku czerwca z klasach czwartych przeprowadzono prawdziwy „ Bieg po zdrowie” w trakcie którego uczniowie mieli okazje sprawdzić swoją wydolność fizyczną.

Bieg odbył się na dystansie 600 m i ukończył go każdy uczeń .

Po biegu podjęto dyskusję na temat jak palenie może wpływać na wydolność fizyczną człowieka.

Koordynatorami programu była pani Marta Suszek i Monika Czenczek.