Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo – Polonistyczny pt. „Mieszkam na Śląsku zdrowo i ekologicznie”

Sukcesy, sukcesy

We wtorek, 11 grudnia 2018r. w naszej szkole po raz szesnasty odbył się Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo – Polonistyczny pt. „Mieszkam na Śląsku zdrowo i ekologicznie”. Konkurs ten, przeznaczony dla uczniów klas piątych i szóstych, jak co roku zgromadził drużyny składające się z uczniów zainteresowanych przyrodą naszego regionu. Uczestnicy zmagali się z zadaniami sprawdzającymi zarówno wiedzę przyrodniczą, jak i polonistyczną. Pracowali indywidualnie oraz w dwuosobowych zespołach.
Wykazali się wszechstronną wiedzą, umiejętnością rozpoznawania roślin i zwierząt, zdolnościami odkodowywania zaszyfrowanych informacji.  W tym roku zmierzyli się z zadaniami polonistycznymi sprawdzającymi m.in. umiejętność napisania ogłoszenia na zadany temat oraz musieli wykazać się sporymi wiadomościami dotyczącymi ortografii.
Łącznie o miejsce na podium walczyło 8 drużyn: SP 42, SP44, SP51, SP67 oraz dwie drużyny gospodarzy.
Z ogromną satysfakcją informujemy, że drużyna w składzie: Julia Bańczyk i  Nikola Wencel z klasy VIa okazała się niepokonana i wywalczyła dla naszej szkoły pierwsze miejsce!
Drugie miejsce zdobyła drużyna z SP 67, trzecie wywalczyli uczniowie klas VIa i VIb: Dominik Walczewski i Bartek Kozłowski.
Nagrody za najlepiej rozwiązany indywidualnie test przyrodniczy i polonistyczny powędrowały do  Julii Bańczyk SP 45 oraz reprezentantki SP67.
Formuła konkursu jest wyjątkowa w skali miasta, ponieważ łączy tematykę przyrodniczą, ekologiczną z wiadomościami i umiejętnościami polonistycznymi.