Segregujemy śmieci

W związku z niedawno zakończonym szczytem klimatycznym COP, chęcią ratowania naszej planety :-), w naszej szkole od dnia 3 stycznia wprowadzamy nowe zasady segregacji odpadów. Na korytarzach i w salach lekcyjnych pojawiły się trzy rodzaje pojemników:

kolor żółty – tutaj wrzucamy plastikowe butelki, nakrętki,  foliowe reklamówki, opakowania po żywności, kosmetykach i chemii gospodarczej, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), a także puszki po żywności, drobny złom żelazny i metali kolorowych, puszki aluminiowe, kapsle z butelek, metalowe zakrętki;

kolor zielony – wrzucamy kolorowe i białe butelki, słoiki po napojach i żywności (bez zanieczyszczeń innymi materiałami np. metalami) oraz szklane opakowania np. po kosmetykach;

kolor niebieski – wrzucamy karton, tekturę, czasopisma, książki, gazety, papierowe torby, broszury, katalogi, gazetki reklamowe, zużyte zeszyty, papier biurowy, koperty, prospekty, foldery. 

Pamiętajcie wszyscy również o tym, by do pojemnika na odpady szklane wrzucać puste butelki, by do pojemnika na odpady plastikowe wrzucać zgniecione opakowania po sokach, zaś do pojemnika „papier” nie wrzucać dokumentów. 

Więcej informacji otrzymacie na zajęciach wychowawczych oraz na przedmiotach związanych z ekologią.

Rafał Zawiślak