Komunikat w. spr. zawieszenia strajku

Informacja dyrektora

Po rozmowie z szefami ZNP w SP45/Gim11 w Katowicach paniami M.Pasek i M.Krawczyńską informuję, że strajk pracowników naszej szkoły zostanie zawieszony w sobotę 27 kwietnia br.

Piątek jest zatem ostatnim dniem protestu, tego dnia będzie działać świetlica, kuchnia i sekretariat.

Od poniedziałku wracamy do zajęć według planu zajęć.

Rafał Zawiślak