Florek w Małej Strażnicy

Mała Strażnica to sala edukacyjna o charakterze edukacyjno – informacyjno – prewencyjnym. Mieści się ona przy Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Katowicach. Właśnie tam wybrali się uczniowie klas drugich w ramach realizacji programu Florek w Małej Strażnicy.