REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNO – LITERACKIEGO

„Dlaczego warto celebrować 11 listopada?”

 1. CELE:
 • Przedstawienie okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości
 • Doskonalenie umiejętności interpretacji wydarzeń historycznych i ich wpływu na współczesność
 • Popularyzacja wartości, jakie niesie ze sobą niepodległość kraju
 • Rozwijanie umiejętności literackich
 1. ZASADY UCZESTNICTWA:
 • W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani uczniowie z klas 4-8
 • Praca pisemna w dowolnej formie literackiej musi być pracą własną
 • Praca konkursowa nie może przekraczać dwóch stron A 4 (tekst napisany odręcznie lub komputerowo)
 • Termin dostarczenia pracy upływa 15.11.2019 r.
 1. KRYTERIA OCENY PRAC:
 • Poprawność merytoryczna w zakresie faktografii
 • Poprawność językowa
 • Walory literackie
 • Oryginalność w ujęciu tematu
 • Estetyka pracy
 1. NAGRODY:

Laureaci  w dwóch kategoriach wiekowych (kl. 4-5, kl. 6-8) otrzymają nagrody rzeczowe oraz oceny celujące z historii lub języka polskiego (przedmiot do wyboru przez laureata).

 1. JURY:

Dyrektor szkoły – p. Małgorzata Pasek

Nauczyciel  j. polskiego  – p. Alicja Łaskawiec

Nauczyciel historii – p. Iwona Żukowska – Przytuła

ZAPRASZAMY!