ZADANIE 3 – Konkurs Powstańcza Majówka


Powyższe mapy pokazują zasięg poszczególnych powstań śląskich.

Podaj daty ich trwania oraz przyporządkuj daną mapę do powstania śląskiego. 

E-mail z odpowiedziami oraz z informacją zawierającą dane autora (imię, nazwisko, klasa) należy wysłać na adres anna.pajor@sp45kat.pl 
W tytule wiadomości dopisz: ZADANIE 3.