ZADANIE 4 -Konkurs Powstańcza Majówka.


Wybierz z ramki i uzupełnij luki w poniższym tekście.

Dnia 20 marca 1921 roku na terenie Górnego Śląska odbył się plebiscyt. Frekwencja była wysoka i wynosiła…………..%. Spośród liczby ponad……………… miliona osób uprawnionych do udziału w plebiscycie, za Polską głos oddało……………… tysięcy, zaś za przynależnością do Niemiec……………. tysięcy osób. Duży wpływ na ostateczne wyniki plebiscytu miał udział w plebiscycie emigrantów, czyli osób urodzonych na Górnym Śląsku, ale nie mieszkających w czasie plebiscytu na tym terenie. Spośród nich ok…………. tysięcy głosowało za Niemcami, zaś jedynie ok……… za Polską. Głosów nieważnych oddano………%. 

0,41,11,21,31,51040,459,598180479707

 E-mail z uzupełnionym tekstem oraz z informacją zawierającą dane autora (imię, nazwisko, klasa) należy wysłać na adres anna.pajor@sp45kat.pl W tytule wiadomości dopisz: ZADANIE 4. 


Powodzenia!!!