Informacja o przyjęciu uczniów do klasy 1

Informujemy, że do klasy pierwszej przyjęte zostały następujące dzieci spoza rejonu naszej szkoły:

W klasie pierwszej rozpocznie również naukę 14 kolejnych uczniów zamieszkujących w rejonie naszej szkoły.

Rekrutacja dodatkowa, dla osób, które nie zapisały dziecko do szkoły zaczyna się 2. czerwca 2020 i potrwa do 9 czerwca 2020.