Zwroty podręczników

Harmonogram zwrotów podręczników i innych książek wypożyczonych w bibliotece szkolnej:

W razie pytań, proszę o kontakt z nauczycielem bibliotekarzem poprzez dziennik elektroniczny lub pocztę służbową.