Góra Grosza

Otrzymaliśmy podziękowanie za udział w akcji. Serdeczne podziękowania składamy każdemu, kto wziął w niej udział i przyniósł drobne, złote monety oraz koordynatorowi pani Katarzynie Błaszczyk!

IF
IF