Egzamin ósmoklasisty

Drodzy ósmoklasiści!

Drodzy Uczniowie! 
Przed Wami ważne wydarzenie – egzamin ósmoklasisty. Mam nadzieję, że lata nauki w naszej szkole były dla Was nie tylko okresem wytężonej pracy, ale również czasem zawierania pięknych przyjaźni i kształtowania swojej osobowości. Życzę Wam, abyście mądrze wykorzystali zdobytą w szkole wiedzę i umiejętności. Życzę także, aby wyniki, które uzyskacie na egzaminie, dały Wam możliwość realizacji życiowych planów i marzeń.
Powodzenia!

ORGANIZACJA EGZAMINU

Przedstawiamy instrukcję dotyczącą zachowania się podczas egzaminów ósmoklasisty 16 czerwca (wtorek) – 18 czerwca (czwartek) 2020r..

  1. Przychodzimy do szkoły według harmonogramu:
  • uczniowie od nr 1 do 12 przychodzą na godz. 8.20, wchodzą głównym wejściem od strony ul Korczaka;
  • uczniowie od nr 13 do 23 przychodzą o 8.30, wchodzą wejściem od placu zabaw przy ul. Wandy.

Każdy zdający ma mieć ze sobą legitymację szkolną.  Na egzamin przychodzimy obowiązkowo w maseczkach (bądź przyłbicach), uczniów obowiązuje strój galowy. Na egzaminy możemy przynieść:

  • własną wodę (maksymalnie 0,5 litra w butelce)
  • długopisy (czarne wkłady, bez gumki)
  • linijka (2 dnia na egzamin z matematyki)
  • nie przynosimy telefonów komórkowych ani innych urządzeń telekomunikacyjnych

Zasady wchodzenia na egzamin:
A. Przed wejściem do szkoły ustawiamy się na dworze w odstępach 1,5m między zdającymi.
B. Drzwi od sal egzaminacyjnych będą zawsze otwarte, nie dotykamy klamek, poręczy, nie siadamy na ławeczkach na korytarzach, nie zostawiamy swoich rzeczy na ławeczkach, schodach itp.
C. Przed wejściem na salę obowiązkowo korzystamy z dozownika z płynem odkażającym i dezynfekujemy ręce.
D. Numerek stolika losuje za Was nauczyciel.
E. Maseczkę można zdjąć dopiero po zajęciu miejsca na sali egzaminacyjnej.

Informacje dotyczące maseczek w trakcie egzaminu:
A. Przed każdym wyjściem z sali egzaminacyjnej np. do ubikacji, przy kończeniu pracy, należy włożyć maseczkę.
B. Gdy podchodzi do Was nauczyciel należy założyć maseczkę (przy dostarczeniu i odebraniu karty egzaminacyjnej, przy ew. pytaniach przed rozpoczęciem egzaminu).

Dodatkowe procedury przed i po egzaminie:
A. Egzamin odbywa się na sali gimnastycznej lub w salach lekcyjnych – torby z rzeczami osobistymi zostawiamy w przygotowanych podpisanych imieniem i nazwiskiem workach na wieszakach przy portierni.
B. Po egzaminie, zabieramy swoje rzeczy i udajemy się do domu – nie gromadzimy się przed szkołą, nie czekamy na innych, nie komentujemy w grupach wrażeń z egzaminu.
C. W szkolnej toalecie (parter) mogą przebywać równocześnie 2 osoby.
D. Więcej szczegółowych informacji o egzaminie, data publikacji wyników, dodatkowy termin znajdziecie na stronie: https://oke.jaworzno.pl/www3/eo