Organizacja szkoły w czasie egzaminów

Informujemy, że od wtorku 16 czerwca do czwartku 18 czerwca w szkole przeprowadzany będzie egzamin ósmoklasisty.

Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe, nie przebywające na kwarantannie:

  • uczniowie klas ósmych
  • nauczyciele wytypowani do prowadzenia egzaminów
  • pracownicy obsługi.

W związku z powyższym, szkoła dla pozostałych osób będzie zamknięta:

  • nie będzie działać świetlica,
  • nie będą odbywać się konsultacje dla uczniów klas 4-8,
  • nie będą prowadzone zajęcia dla dzieci z klas 0-3.

Zwrot książek będzie realizowany po opuszczeniu szkoły przez ostatnią osobę uczestniczącą w egzaminie, nie wcześniej niż o godzinie 11:30.