Informacja dla uczniów klasy 8

Szanowni Absolwenci,

zaświadczenia OKE z egzaminu ósmoklasisty odebrać będzie można 31 lipca 2020 r. (piątek) od godziny 10:00. Po dokument należy zgłosić się do sekretariatu szkolnego, nie bedą one wysyłane pocztą.


KONIECZNIE wyniki egzaminów ósmoklasisty należy dostarczyć do swojej szkoły średniej w wymaganym terminie od 31 lipca do 4 sierpnia b.r.

W tym terminie szkoły średnie muszą uzupełnić dane kandydata w systemie naborowym o wyniki egzaminu ósmoklasisty.
Jeżeli tego nie dokonają kandydat nie będzie miał doliczonych punktów za egzamin, i może nie dostać się do wybranej szkoły.