Zapisy dzieci do świetlicy

Wnioski o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/21 można składać bezpośrednio u wychowawcy świetlicy w SP nr 45 (przy portierni) w dniach:
– 27.08. w godzinach: 7.30-9.00 lub 12.00-14.00
– 28.08. w godzinach: 12.00-15.00
– 31.08. w godzinach: 7.30-9.00
Jeżeli rodzic nie będzie miał możliwości złożenia wniosku w podanych terminach u wychowawcy świetlicy, może złożyć go na portierni w godzinach: 7.30-15.00. Wnioski dostępne są na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 45:

Ściągnij WNIOSEK.

Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej ogłoszona zostanie w dniu 01.09.2020. Świetlica szkolna działać będzie od  02.09.2020 w godzinach od 7.00-17.00.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem świetlicy.