Konferencja Rady Pedagogicznej

Robocze spotkanie wszystkich pracowników dydaktycznych szkoły zaplanowano na wtorek 25 sierpnia. Zapraszamy na godz. 9:00 (prace w zespołach) oraz godz. 10:30 – spotkanie plenarne.