NARODOWE CZYTANIE 2020

SZKOLNY KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA „BALLADYNY” JULIUSZA SŁOWACKIEGO

CELE KONKURSU:

Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa, rozwijanie talentów uczniowskich, zapoznanie z klasyką polskiej literatury

REGULAMIN KONKURSU:

  1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI – VII.
  2. Polega on na zaprezentowaniu grupowym lub indywidualnym wybranego fragmentu dramatu Juliusza Słowackiego.
  3. Ocenie podlega m.in. wyraźne i wyraziste czytanie, dykcja, modulacja głosu. Mile widziane rekwizyty bądź element kostiumu.
  4. Nagroda główna: ocena celująca z języka polskiego.

Termin konkursu:   18 IX 2020 br. godz. 9.00 sala 10.

Zapraszam zainteresowanych uczniów!

Alicja Łaskawiec