SP45 w Katowicach członkiem Cambridge Penfriends

We wrześniu 2020 nasza szkoła przystąpiła do programu Cambridge Penfriends organizowanego przez Cambridge English Assessment Uniwersytetu w Cambridge.

Celem programu jest wymiana doświadczeń dzieci i młodzieży, które uczestniczą w programie, zdobywanie wiedzy o różnych krajach oraz ćwiczenie umiejętności językowych w praktyczny sposób poprzez wymianę i publikację listów w języku angielskim do kolegów i koleżanek z różnych krajów. W projekcie bierze udział ponad 16000 szkół z całego świata.