X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – konkurs!

Kolejny raz w naszej szkole organizujemy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W tym roku ze względu na obostrzenia sanitarne egzaminy odbędą się na lekcjach matematyki 2 października. Nowością w tym roku jest konkurs internetowy, w którym mogą wziąć udział uczniowie, rodzice i nauczyciele. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i zapraszamy wszystkich do spróbowania swoich sił w rozwiazywaniu łamigłówek.  


REGULAMIN
Internetowy konkurs matematyczno-logiczny
organizowany w ramach obchodów X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia 

1. Udział w konkursie jest bezpłatny

2. Termin: 05.10.2020-17.10.2020

3. Konkurs rozgrywany jest w 5 kategoriach: 

 • ALFA – klasy IV i młodsi (szkoły z Polski)
 • BETA – klasy V i VI (szkoły z Polski),
 • GAMMA – klasy VII i VIII (szkoły z Polski),
 • TEACHER – nauczyciele, koordynatorzy, dyrektorzy szkół biorących udział w SDTM
 • OPEN – uczniowie szkół ponadpodstawowych biorących udział w obchodach ŚDTM oraz rodzice uczniów uczęszczających do szkół, które biorą udział w ŚDTM


4. Zadania konkursowe to: łamigłówki matematyczno-logiczne, które wymagają od uczestników logicznego myślenia oraz umiejętności w zakresie mnożenia i dzielenia liczb.

5. Harmonogram 

 • Rejestracja – 29.09-5.10.2020
 • I ETAP – eliminacje – 5-7.10.2020
 • Ogłoszenie wyników I ETAPU – 12.10.2020
 • Finał – 17.10.2020, godz. 9:00 (7:00 UTC)
 • Ogłoszenie wyników finału – 18.10.2020, godz. 12:00


6. Jak się ZAREJESTROWAĆ? 

 • KROK 1. Zgłoszenie szkoły do konkursu.
  Szkołę do konkursu zgłasza koordynator szkolny ŚDTM na stronie konkursu. Po zgłoszeniu szkoły koordynator otrzymuje 5 KODÓW (oddzielny kod dla każdej kategorii). 
 • KROK 2. Przekazanie KODÓW uczestnikom konkursu.
  Koordynator przekazuje uczestnikom KOD umożliwiający zarejestrowanie się do konkursu (każda kategoria ma oddzielny KOD). Bardzo ważne jest, aby koordynator przekazywał KOD właściwy dla danej kategorii. Zarejestrowanie się w niewłaściwej kategorii może skutkować wykluczeniem uczestnika z konkursu. 
 • KROK 3. Założenie konta uczestnika.
  Każdy uczestnik wchodzi na stronę rejestracji i wprowadza KOD, który otrzymał od nauczyciela. Następnie zakłada indywidualne konto uczestnika, podając swój adres mailowy, klasę, rocznik oraz imię i nazwisko. 


7. Przebieg I ETAPU (ELIMINACJI) 

 • Etap ten trwa 3 dni (od 5.10.2020, godz. 12:00 do 8.10.2020, godz. 12:00).
 • Każdego dnia uczestnicy logują się na swoje konto i pobierają (w pliku pdf) zestaw składający się z 6 zadań (każda kategoria ma swój zestaw). Uczestnicy mają 24 godziny na ich rozwiązanie i przesłanie odpowiedzi.
 • Odpowiedzi do zadań należy przesyłać za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie konkursu.
 • Przy każdym zadaniu podana jest informacja o jego wartości punktowej. Za każdą poprawną odpowiedź do zadania uczestnik otrzymuje punkty (tyle, ile wynosi jego wartość punktowa). Za błędną odpowiedź do zadania uczestnik otrzymuje 0 punktów.
 • Na podstawie łącznej liczby punktów zdobytych w etapie eliminacyjnym ustala się kolejność miejsc w poszczególnych kategoriach: im więcej punktów, tym wyższe miejsce. Do FINAŁU kwalifikują się miejsca od 1 do 30.


8. Przebieg FINAŁU 

 • Uczestnicy mają 90 minut na rozwiązanie zestawu zadań.
 • O kolejności miejsc w ramach finału decyduje liczba zdobytych punktów. W przypadku równej liczby punktów decyduje czas przesłania odpowiedzi.


9. Nagrody 

 • Za miejsca I-III (w każdej kategorii) przyznawane są medale, dyplomy, Karty Grabowskiego „Tabliczka mnożenia”, plecak i piórnik.
 • Za miejsca IV-X (w każdej kategorii) – dyplom, plecak i piórnik.


10. Zadania będą publikowane w następujących językach: polskim, angielskim i rosyjskim.

Szczegółowy regulamin konkursu zostanie opublikowany 29 września.