Badanie na ołowicę

Wzorem ubiegłych lat uczniowie naszej szkoły będą brali udział w badaniu poziomu ołowiu występującego w organizmie.

Badania te są prowadzone od wielu lat, w związku z wieloletnim sąsiedztwem huty. Badanie jest dobrowolne i bezpłatne. Prosimy o wypełnienie ankiety (została rozdana przez wychowawców).

Poniżej treść wiadomości od fundacji realizującej badania.


Zgodnie z wieloletnim programem w najbliższym czasie Fundacja przeprowadzi badanie uzgodnionych roczników dzieci Waszej szkoły w zakresie ich środowiskowego narażenia na ołów. 

Badanie dzieci tego rejonu Katowic wykonywane jest nieprzerwanie przez Fundację od prawie 20 lat, co spowodowane jest podwyższonym narażeniem tutejszych dzieci na ołów. W głównej mierze jest to wynikiem oddziaływania pobliskiej huty metali nieżelaznych. Równolegle potwierdzają to niekorzystne wyniki egzaminu 8-klasistów. Dlatego badanie to dla tutejszej społeczności ma szczególnie ważne znaczenie. 

Podobnie jak w latach ubiegłych  badanie to zostanie sfinansowane ze środków UM Katowice oraz naszej Fundacji. Obejmie oznaczenie stężenia ołowiu we krwi pełnej, na spektrometrze AAS oraz morfologii krwi na wysokiej klasy analizatorze hematologicznym. Pobór krwi w systemie zamkniętym (wakuteinerami) w uzgodnionym terminie w placówce szkolnej. Standard badania zgodny z wymogami WHO. 

Bezpośrednim wykonawcą badania jest Centralne Laboratorium Toksykologii Metali Ciężkich w Miasteczku Śląskim (CLTMC), które w analityce tych metali uznawane jest za wiodące w kraju oraz posiada uprawnienia określone w obowiązującym dla tego zakresu spraw Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (w tym akredytacja jakości CDC w Atlancie – USA). Po likwidacji Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, co nastąpiło w ub. roku na polu przeciwdziałania zagrożeniom od metali pozostała w praktyce już tylko nasza Fundacja. Tak więc co zaznaczono wyżej, badanie to ma szczególnie ważne znaczenie.

W Waszej Szkole zakładamy przebadanie 2-3 trzech roczników dzieci: proponujemy tu 8-latki (urodzone w 2012 r.), następnie 10-latki (urodzone w 2010 r.) oraz 12–latki (urodzone w 2008 roku). Ostatecznie jakie roczniki będą przebadane zadecyduje Szkoła. Badaniem obejmujemy także dzieci, u których w okresie wcześniejszym odnotowano podwyższone stężenia ołowiu we krwi. Razem w br. w Waszej szkole zakłada się przebadanie 50-60 dzieci.

Proszę o powiadomienie rodziców o tym badaniu, ich zachęcenie do podpisania zgód na to badanie (na załączonych drukach). Zależy nam na możliwie szybkim jego wykonaniu, co umożliwi ocenę problemu oraz porównanie z innymi placówkami-obszarami potencjalnego wyższego narażenia. Również zostanie wychwycony wpływ wzmożonej profilaktyki, zwłaszcza częstszego mycia rąk w ramach przeciwdziałania pandemii Covid-19.

Zaznacza się, że jeśli będzie wola rodzica, nie odmawia się przebadania dziecka w innym roczniku, zwłaszcza jeśli wcześniej wystąpiły sygnały wskazujące na ołów.

Badane dzieci przy poborze krwi otrzymają drobne łakocie, zaś w ramach profilaktyki wysokiej klasy osłonowy specyfik witaminowo – mineralny Centrum – Junior a 30 tabl. (ten specyfik zostanie przekazany po badaniu poprzez Szkołę). 

Rodzice otrzymają indywidualną kartę wyników badania wraz z nową ulotką edukacyjną „Ołów – Dziecko – To należy wiedzieć”. Do placówki szkolnej przekazano dodatkowy pakiet wydawnictw (ww. ulotka  oraz nowej generacji zeszyt edukacyjny dla dzieci „Środowisko – Zdrowie”) obejmujący sprawy ochrony środowiska, zdrowego stylu życia, zapobiegania zagrożeniom środowiskowym.

W realizacji tego zadania zostaną zachowane obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).

Ustalenie dnia badania (poboru krwi u dzieci w Waszej szkole) uzgodnić z Fundacją (tel. 602669721, mail: fundacja@hcm.com.pl).

Informuje się też, że w związku z pandemią Covid-19 Fundacja wystąpiła w br. do Sanepid w zakresie możliwości wykonywania wyjazdowych badań narażenia dzieci na ołów, na co uzyskano zgodę. Kopia stosownego pisma Sanepid w załączeniu.

Wszystkich najserdeczniej pozdrawiam.

Mieczysław Dumieński

Prezes Fundacji