Cena obiadów za miesiąc listopad

Cena obiadów za listopad dla uczniów korzystających ze stołówki szkolnej wynosi:

  • 17 x 4 = 68 zł

W przypadku gdy dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych tj. 2, 12, 13 listopada, rodzic dolicza do ogólnej kwoty 4 zł za każdy dzień, czyli:

  • 18 x 4 = 72zł lub
  • 19 x 4 = 76zł lub
  • 20 x 4 = 80zł