2 listopada-dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Przypominamy, że dzień 2 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej od 7.00 do 15.00.