Nauka zdalna dla klas 0-3

W związku z potwierdzoną chorobą COVID-19 pracownika (-ów) obsługi Szkoły Podstawowej nr 45 w Katowicach, oraz wysłaniem 7 kolejnych osób mających kontakt z chorym na kwarantannę, informuję Państwa, że nie jesteśmy w stanie zapewnić higienicznych i bezpiecznych warunków do przebywania w szkole.

W zw. z powyższym klasy 0-3 od dnia jutrzejszego, tj. od 3 listopada do 8 listopada br. przechodzą na nauczanie zdalne. Wychowawcy klas przekażą szczegółowe informacje nt. organizacji zajęć.

Życzę Państwa Rodzinom wiele zdrowia.

Rafał Zawiślak