Zmiany w organizacji pracy szkoły od 16 listopada br.

Zmiany w organizacji pracy szkoły od 16 listopada br.

  • wprowadzenie nauczania zdalnego z budynku szkoły dla osób, których rodzice zajmują się zwalczaniem epidemii COVID-19 oraz dzieci nie posiadających warunków do nauki w domu;
  • wprowadzenie w budynku szkoły konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych dla uczniów klasy 8.

Zmiany z 9 listopada br.:

  • kształcenie na odległość jest organizowane wedle opublikowanego planu lekcji dla klas 1-8 i jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów;
  • oddział przedszkolny („zerówka”) – zajęcia odbywają się w budynku szkolnym wedle planu lekcji; rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci -wejście od ul. Korczaka (opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły);
  • świetlica szkolna pracuje od godz 7:00 do 17:00 i jest przeznaczona wyłącznie dla uczniów oddziału przedszkolnego oraz dzieci osób, którzy są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19;
  • wychowawcy klas ósmych określają potrzeby uczniów w zakresie organizowania konsultacji indywidualnych lub w małych grupach na terenie szkoły z przedmiotów, które uczniowie będą zdawać na egzaminach zewnętrznych;
  • prowadzona będzie ewaluacja systemu nauki zdalnej w naszej szkole.